Family Homepage
FFA Logo
2011-2012
Morgan Hill FFA Banquet


May 4, 2012

FFA Logo
Back to Frogfresh Home
  Click any photo below to enlarge.
2012  Morgan Hill FFA Awards Banquet Program 1.jpg
2012  Morgan Hill FFA Awards Banquet Program.jpg
2012 Banquet 007 Clay Carlson.jpg
2012 Banquet 008 Ashley Jenkins.jpg
2012 Banquet 009 Heidi Golden.jpg
2012 Banquet 015  Kim  introducing Chris.jpg
2012 Banquet 016 Chris Hudson, guest speaker.jpg
2012 Banquet 017 Chris Hudson, guest speaker.jpg
2012 Banquet 018 Chris Hudson, guest speaker.jpg
2012 Banquet 019 Kendra Beams.jpg
2012 Banquet 020 Erin Larus & Kendra Beams.jpg
2012 Banquet 021 Kendra Beams.jpg
2012 Banquet 022 Clay Carlson, candidate speech.jpg
2012 Banquet 023 Clay Carlson, candidate speech.jpg
2012 Banquet 024 Clay Carlson, candidate speech.jpg
2012 Banquet 025 Clay Carlson, candidate speech.jpg
2012 Banquet 026 Clay Carlson, candidate speech.jpg
2012 Banquet 027 Clay Carlson, candidate speech.jpg
2012 Banquet 028 Clay Carlson, candidate speech.jpg
2012 Banquet 029 Angelica Rodriguez, candidate speech.jpg
2012 Banquet 032 Angelica Rodriguez, candidate speech.jpg
2012 Banquet 033 Angelica Rodriguez, candidate speech.jpg
2012 Banquet 036 Celeste Abarca, candidate speech.jpg
2012 Banquet 039 Bailey Ulloa, candidate speech.jpg
2012 Banquet 040 Bailey Ulloa, candidate speech.jpg
2012 Banquet 041 Steven Baird, candidate speech.jpg
2012 Banquet 042 Steven Baird, candidate speech.jpg
2012 Banquet 043 Steven Baird, candidate speech.jpg
2012 Banquet 044 Steven Baird, candidate speech.jpg
2012 Banquet 045 Nick Panos, candidate speech.jpg
2012 Banquet 046 Nick Panos, candidate speech.jpg
2012 Banquet 048 Megan McDonald, candidate speech.jpg
2012 Banquet 049 Megan McDonald, candidate speech.jpg
2012 Banquet 050 Ashley Thayer, candidate speech.jpg
2012 Banquet 051 Ashley Thayer, candidate speech.jpg
2012 Banquet 052 Jackie Pfaendler, retiring address.jpg
2012 Banquet 053 Jackie Pfaendler, retiring address.jpg
2012 Banquet 054 Jackie Pfaendler, retiring address.jpg
2012 Banquet 055 Kim introducing Chapter Degree.jpg
2012 Banquet 056 Kim introducing Chapter Degree.jpg
2012 Banquet 057 Abrianna Robles.jpg
2012 Banquet 058 Kim, retiring address.jpg
2012 Banquet 059 Kim, retiring address.jpg
2012 Banquet 060 Kim, retiring address.jpg
2012 Banquet 061 Kim, retiring address.jpg
2012 Banquet 062 Kim, retiring address.jpg
2012 Banquet 063 Kim, retiring address.jpg
2012 Banquet 064 Kim, retiring address.jpg
2012 Banquet 065 Kim, retiring address.jpg
2012 Banquet 066 Kim, retiring address.jpg
2012 Banquet 067 Kim, retiring address.jpg
2012 Banquet 068 Kim, retiring address.jpg
2012 Banquet 069 Kim, retiring address.jpg
2012 Banquet 070 Group Hug.jpg
2012 Banquet 071 Group Hug.jpg
2012 Banquet 072 Group Hug.jpg
2012 Banquet 073 Kim, Jackie, Trevor - 4th year member award.jpg
2012 Banquet 075 Kim, Jackie - 4th year member award.jpg
2012 Banquet 076 Jackie Pfaendler - 4th year member award.jpg
2012 Banquet 082 Abrianna Robles, retiring address.jpg
2012 Banquet 085 Abrianna Robles, retiring address.jpg
2012 Banquet 086 Abrianna Robles, retiring address.jpg
2012 Banquet 087 Heidi Golden - Ag Boosters.jpg
2012 Banquet 091 2011-12 Officer Team.jpg
2012 Banquet 093 2011-12 Officer Team.jpg
2012 Banquet 094 2011-12 Officer Team.jpg
2012 Banquet 096 Adam, Kim, Abrianna, Steven.jpg
2012 Banquet 097 Kim & Larus.jpg
2012 Banquet 098 Kim, Abrianna, Steven.jpg
2012 Banquet 104 2011-12 Officer Team.jpg
2012 Banquet 106 Kim Hands Off to Angie.jpg
2012 Banquet 107 Kim Installs Angie.jpg
2012 Banquet 108 Steven Passes to Nick.jpg
2012 Banquet 109 Angie Swears In Alexis & Celeste.jpg
2012 Banquet 110 Jackie Swears In Bailey and Victor.jpg
2012 Banquet 111 Jackie Swears In Sabrina, Victor, Bailey.jpg
2012 Banquet 112 Officer Teams Old and New.jpg
2012 Banquet 113 Officers in Waiting.jpg
2012 Banquet 114 Officer in Waiting.jpg
2012 Banquet 115 Officers in Waiting.jpg
2012 Banquet 116 2012-1213 Officer Team.jpg
2012 Banquet 117 2012-1213 Officer Team.jpg
2012 Banquet 118 2012-1213 Officer Team.jpg
2012 Banquet 119 2012-1213 Officer Team.jpg
2012 Banquet 120  2011-1212 Officer Team.jpg
2012 Banquet 121  2011-1212 Officer Team.jpg
2012 Banquet 122  2011-1212 Officer Team.jpg
2012 Banquet 124 Thayer child.jpg
2012 Banquet 125 Thayer child.jpg
2012 Banquet 126 Other Thayer Children.jpg


Generated with Arles Image Web Page Creator